större

Innebörd

Målning på södra gaveln på Konstens hus, Ölands Folkhögskola.

Mellan jord och luft finns ett litet utrymme för fria fantasier. Det utrymmet kallas ibland konst. Vårt sätt att se världen kräver avbildningar. Modeller. Dessa bilder har också innebörder andra än de direkt avläsbara. Historien om den trojanska hästen bär med sig innebörder som gjort motivet odödligt. På jordens materiella yta står konsthästen redo att uppfylla människornas drömmar. Ibland även för att öppna dörrar.Ibland för att förföra och ibland för att förgöra. Konsten är och konsten bär.