Den trojanska hästen bär inom sig en egen historia. Denna rondelltrojan är dock öppen för betraktaren att fylla i med eget innehåll. Det är ett vänligt djur. Som litar på människan och samarbetar som hästen gjort i alla tider.
Hästen står på den hoppressade bilen som en blomma på en kompost. På cirkulationsplatsen. Rondelltrojanen för en dialog med trafiken. Kanske ett samtal om industrialismen och hur vi tyglar tingen. I den dagliga karusellen.