Offentlig trojansk häst I Kalmar. I rondellen Norra vägen /Trädgårdsgatan från 3 dec 2015


Den trojanska hästen bär inom sig en egen historia. Denna rondelltrojan är dock öppen för betraktaren att fylla i med eget innehåll. Det är ett vänligt djur. Som litar på människan och samarbetar som hästen gjort i alla tider.
Hästen står på den hoppressade bilen som en blomma på en kompost. I samhällets kretslopp.
På cirkulationsplatsen. Rondelltrojanen för en dialog med trafiken. Kanske ett stillsamt samtal om industrialismen och hur vi tyglar tingen. I den dagliga karusellen.

 

Att återbruka en gammal avantgardism. >>
Del av utställningen "Nollpunkt" på Växjö konsthall 15 jan - 6 mars 2016