"förslag" "monument" "hinder I och II" "målning"

Kommentarer till verken>>

(H)är! Kalmar Konstmuseum till 15 febr 2009:Regional samlingsutställning tillsammans med Susanne Bonja, Amar Dawod, Ingela Ihrman, Hans Jörgen Johansen och Harue Takami