Recycling Constructivism, Utställningen Nollpunkt. Curator Martin Schibli. Växjö. 15 jan - 6 mars 2016.
Del 1

Cover på Vladimir Tatlins monument till den 3:e internationalen.
Moskvabiennalens specialprogram, utställningen Let´s come togehther.
Ground Gallery Moskva. Modellen uppbygd med hjälp av lokala galleribesökare, återvunnet material, teckenspråk och stapplande engelska.

Verket "Recycling Constructivism" består av en serie interaktioner med människor, återbrukade material och idéer som i mötet med en specifik plats och situation vill ställa frågor om ett samtida möte med monumentet som bärare av kollektiv vision och identitetsmarkör.

  

Elever från estetisk linje på Katedralskolan materialiserar en återkoppling till det tidiga 1900-talets ryska avantgarde genom att göra en cover på Vladimir Tatlins Monument till den 3:e internationalen. Konstruktivismens superprojekt under Sovjetstatens första tid.
Modellen utförs på fri hand utan ritning av återvunnen wellpapp från förpackningar.

Förslag på ett nytt monument för vår tid.

Tatlins torn skulle ta konsten till nya höjder och samtidigt materialisera idén om vägen till det klasslösa globala samhället.

Finns det plats för liknande eller andra visioner idag? Och går de i så fall att förkroppsliga i ett monument?

Hur skulle det se ut?
På öppningskvällen och under utställningens första dagar tog vi emot förslag för att utföras i liknande material. Två förslag valdes ut och utfördes av 2 studerande från Ölands konstskola II under kulturnatten 30 januari.

Del 2

Recycling Constructivism, Moskva. 19 sept - 16 okt 2015

Istället för Tatlin-konstruktivismens expansiva strävan (att enligt Punin, höja sig över nationernas ständiga geopolitiska gränsdragningar) får vi en antites i form av två motriktade former.En kon riktande sig nedåt under den sargade jordskorpan för att söka rötter och förutsättningar. Som ett upp och nedvänt svampmoln ovanför konen svävar ett stycke manipulerad natur.
Ett visionärt monument för vår tid.

Verket "Recycling Constructivism" består av en serie interaktioner med unga människor, återbrukade material och idéer som i mötet med en specifik plats och situation vill ställa frågor om ett samtida möte med monumentet som bärare av kollektiv vision och identitetsmarkör.