betraktelser

  • Måla i mars                                       13/3 2024

  • Måla                                                  25/1 2024

  • En gammal etsning                       9/11 2023

  • Dagsläget                               23 februari 2022

  • Hurdå?                                         Januari 2022

  • Rysk rodd, en illussion?                        2019

      

                    

                    


Vårvintergåta Skogsby 2024

 

Måla i mars 2024  

 

 


 

Måla i januari 2024  

 


 

En gammal etsning i november 2023 

                   

bro

 

Dagsläget 23 februari 2022

                   

 

Alltså hurdå?

 Några funderingar om hur viljan att ro är konst